Lütfen Bekleyiniz
DREAMBOXHOST  Hosting Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme, bir taraftan Servis sağlayıcı olan DREAMBOXHOST ( Bundan sonra “servis sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan DREAMBOXHOST üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

 

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. DREAMBOXHOST sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bu konuda Servis Sağlayıcı’nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.3.2. Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3.3. Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, servis sağlayıcının verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, Servis Sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı hosting paketlerimizin saatlik mail gönderim limiti 100 ile sınırlıdır. Müşteri 8 mb den büyük dosya göndermez. 

3.11. Müşteri kesinlikle DREAMBOXHOST sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde DREAMBOXHOST sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12. Müşteri kesinlikle DREAMBOXHOST sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), DREAMBOXHOST'un diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda DREAMBOXHOST müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde DREAMBOXHOST sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13 İçerik : Paylaşımlı hosting paketlerinde alan kullanımı web içeriği ile sınırlıdır. Müşteri, bunun dışında sağlanan web alanını arşivleme ( Fotoğraf, Video, Döküman ), depolama ( 10 MB üzeri sıkıştırılmış dosyalar ), benzeri bir amaç için kullanamaz.DREAMBOXHOST, arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanıldığı tespit edilen alanlarda limitleme/silme yapma hakkına sahiptir. 

3.14. Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.15. Müşteri, Servis Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerini ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.16. Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.17. Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir. Fesih’in iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez. 

3.18. Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.19. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, servis sağlayıcının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler DREAMBOXHOST sitesinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.20. DREAMBOXHOST tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez

 

MADDE 4: SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşme 4 ana Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.

 

4. DREAMBOXHOST’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. DREAMBOXHOST, Müşteri’nin yazılı onayı ve sözleşmenin eksiksiz olarak DREAMBOXHOST ulaşmasından itibaren Müşteri’nin başvuru esnasında bildirdiği servisleri kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartı veya banka havalesi ile peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi yazılı olarak bilgilendirir.

 

4.2. DREAMBOXHOST, hizmet sağladığı sunucular üzerinde yasal yükümlülükleri çerçevesinde gereken kayıt dosyalarını tutmaktadır. Müşterilerin tutmakla yükümlü olduğu kayıtlardan DREAMBOXHOST sorumlu tutulamaz.

 

4.3. DREAMBOXHOST, servislerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve kamu yararının korunması amacıyla hizmetlerin kullanımı ile ilgili sınırlayıcı, düzenleyici veya önleyici tedbirler alma yoluna başvurabilir. Bu doğrultuda Müşterinin sözleşme kapsamında almış olduğu hizmetin aşırı yoğun trafik yaratması ya da aşırı kaynak kullanımı nedeniyle sunucu sürekliliğinin sağlanması ve diğer müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için DREAMBOXHOST Müşteriyi bilgilendirerek kısa süreli veya süresiz hizmet durdurma hakkını saklı tutar.

 

4.4. İnternet üzerinden gelebilecek saldırı, virüs gibi kötü amaçlı eylemlere karşı DREAMBOXHOST, sunucular bazında güvenliği sağlamak üzere gereken tedbirleri alacak olup, DREAMBOXHOST hiçbir zaman bu tür eylemlerin tamamen engelleneceği garantisini vermez.

DREAMBOXHOST kullanıcıların gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol, takip ve engellemek ile yükümlü değildir. Müşteri kendisine tanımlanmış olan hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, sağlanan hizmet kapsamında kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumludur.

 

4.6. DDREAMBOXHOST, hizmeti kapsamında Müşteri’ye bir alan ve bu alan ile ilgili gerekli erişim platformunu sağlar. Müşteriye sağlanan alanda bulunan tüm verilerin teknik sorumluluğu da Müşteri’ye aittir. DREAMBOXHOST Müşteri verilerine, sayfa kodlarına kesinlikle müdahalede bulunmaz. Bu nedenle verilerde meydana gelebilecek herhangi bir bozulma veya kayıptan DREAMBOXHOSTsorumlu tutulamaz.

DREAMBOXHOST yasaların zorunlu tuttuğu sürelerde sunucu verilerini saklamaktadır. Ancak bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı Müşterinin uğrayabileceği veri kayıplarından sorumlu tutulamaz. Müşteri kendi verilerinin yedeğini almakla yükümlüdür.

 

4.8. DREAMBOXHOST, Alan Adı hizmeti kapsamında almış olduğu Alan Adının yenileme dönemi gelmeden önce Müşteri’ye yenileme işlemi için onay e-postası gönderecektir. E-postada belirtilen süre dahilinde onay gelmemesine rağmen Müşterinin, DREAMBOXHOST sistemlerinde kayıtlı kredi kartı bilgisi hala geçerli ve ilgili kredi kartı için “tekrarlayan faturalandırmalar için kullan” seçeneği seçilmiş ise Alan Adı ilgili döneminde yenilenir. Müşterinin geçerli bir kredi kartı olmaması veya “tekrarlayan faturalandırmalar için kullan” seçeneğinin seçilmemesi durumunda DREAMBOXHOSTAlan Adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyecektir. Alan Adının yenilenmemesi nedeniyle yaşanacak hizmet kesintilerinden ve/veya meydana gelebilecek zararlardan DREAMBOXHOST sorumlu tutulamaz.

 

4.9. DREAMBOXHOST Müşteriye sunacağı hizmetler DREAMBOXHOST’un sahip olduğu sunuculardaki teknik ve donanımsal özellikler ile sınırlıdır. DREAMBOXHOST sunmakta olduğu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarfedecektir.

 

4.10. DREAMBOXHOST, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını 6 ay süre ile bulundurur.

4.11. DREAMBOXHOST servislerin Müşteri’nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini,

 hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılmamasından dolayı oluşabilecek bir direkt ve/ veya dolaylı zararlarında DREAMBOXHOST'un sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

 

5. HİZMET BEDELLERİ

 5.1 Müşterinin başvurusunda seçtiği alternatif kullanımlardan biri sonucu belirlenen hizmet bedelleri, Müşteri’nin fiilen hizmet almaya başlamasının akabinde işlemeye başlar. 5.2. Müşteri’ye sunulan hizmetler ve bu hizmetler karşılığı olarak Müşteri’nin DREAMBOXHOST’a ödeyeceği ücretler Müşteri’ye Sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile sunulan teklif doğrultusunda belirlenir. Teklif işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

 

5.3. Müşteri DREAMBOXHOST’tan almış olduğu her türlü hizmetin ödemesini, DREAMBOXHOST’un hizmetinin başlangıcında kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden ( Havale/ EFT) dolaylı yaşanan aksaklıklardan DREAMBOXHOST’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Müşteri, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, DREAMBOXHOST’a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi DREAMBOXHOST’a iletmek ile yükümlüdür..

 

5.4. Müşteri, DREAMBOXHOST hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretleri ve ilgili vergilerini (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi başında peşin olarak tahsil edilecek ve buna mütakip hizmet faturası düzenlenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu mevzuatlar gereği DREAMBOXHOST’un geçmekle yükümlü olduğu e-arşiv ve e-fatura sistemlerindeki ilgili kurallara ve mükellefin vergi kanunundaki durumuna göre; e-fatura olarak e-fatura sistemine, earşiv faturası olarak kayıtlı e-posta adresine veya Müşteri’nin tercihine bağlı olarak bildirmiş olduğu ikamet adresine e-arşiv faturası basılı olarak posta yoluyla gönderilecektir.

 

5.5. DREAMBOXHOST her türlü ücretlendirme ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, DREAMBOXHOST web sitesi yolu ile Müşteri bilgilendiriecektir. Müşteri’nin DREAMBOXHOST hizmetlerinin kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

 

5.6. Müşteri’nin DREAMBOXHOST’tan alacağı her türlü hizmet ( alan adı dahil) alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir.

 

5.7. Müşteri, hizmet alımı sırasında, sisteme girdiği kredi kartından, yenileme döneminde hizmet bedelinin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını, DREAMBOXHOST sisteminde kayıtlı kredi kartından tahsilat yapılamamasından ve “tekrarlayan faturalandırmalar için kullan” seçeneğinin seçilmemesinden dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden DREAMBOXHOST’un sorumlu tutulamayacağını kabul eder

 

5.8. Müşteri, ödemesinin Banka Havalesi veya EFT ile yapması durumunda, banka dekontunun üzerine kendisine iletilen “sipariş numarası’nı (ID) veya “alan adını” belirterek, dekontu DREAMBOXHOST’a e-posta ve fax yolu ile ulaştırmak ve ulaştığına dair yazılı teyidi almakla yükümlüdür. Müşteri’nin zamanında ödeme yapmaması, banka dekontunun DREAMBOXHOST’a ulaşmaması yada eksik bilgilerle ulaşması, okunaksız olması vb. durumlarda alan adı ve hosting hizmetlerinin yenilemelerinin yapılmayacağını , sağlanan tüm hizmetlerden yaşanabilecek kesintilerden/gecikmelerden, DREAMBOXHOST’un sorumlu olmadığını ve DREAMBOXHOST’tan hiçbir zarar tazmini bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

5.9. İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, Müşteri hizmet bedelini, ek teknik hizmetlere ait ücretler ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturada belirtilmiş olan son ödeme gününe kadar defaten ödemeyi aksi takdirde temerrüde düşmüş addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DREAMBOXHOST, Müşteri’nin son ödeme gününde ödemeyi gerçekleştirmemesi halinde verilen hizmeti durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir. Aboneliğin feshi halleri hariç, ödeme yapıldıktan sonra en geç yirmi dört saat içinde hizmetin sunumuna devam edilir.

 

5.10. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı DREAMBOXHOST’a ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, DREAMBOXHOST tarafından aylık %4 oranında gecikme faizi uygulanır.

 

5.11. Hosting planıyla verilen trafik hakkının aşılması durumunda, DREAMBOXHOST, Müşteri’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, her ayın ilk haftasında faturalandırılacaktır.